DMV Permit

امتحانات تمرینی جواز رانندگی DMV

آماده‌سازی برای آزمون دانش DMV برای قبولی در امتحان جواز رانندگی امری ضروری است. در زیر، شما اطلاعات جامعی درباره کلاس‌های مختلف آزمون‌های مجوز DMV را خواهید یافت:

Image
آزمون دانش رانندگی موتر

آزمون مجوز اتومبیل برای ارزیابی درک شما از قوانین ترافیک، نشانه‌های جاده‌ای و شیوه‌های رانندگی ایمن برای رانندگی اتومبیل مسافری طراحی شده است. معمولاً شامل قوانین جاده، تکنیک‌های رانندگی دفاعی و سیگنال‌های ترافیکی می‌شود.

مشاهده سوالات
Image
آزمون دانش رانندگی لاری یا تراک

آزمون مجوز رانندگی تجاری (CDL) تجاری شما را در قوانین رانندگی تجاری، عملکرد و استانداردهای ایمنی برای وسایل نقلیه بزرگتر ارزیابی می‌کند. موضوعات ممکن است شامل بازرسی وسیله نقلیه، مواد خطرناک و حمل مسافر یا بار باشد.

مشاهده سوالات
Image
آزمون دانش رانندگی موترسایکل

آزمون مجوز موتورسیکلت بر روی قوانین خاص موتورسیکلت، کنترل و احتیاطات ایمنی تمرکز دارد. این شامل موضوعاتی مانند کنترل‌های موتورسیکلت، رانندگی در ترافیک، لباس‌های مناسب و خطرات جاده است."

مشاهده سوالات
window.msAdsQueue.push(() => { window.pubCenterSdk.render({ adUnitId: "671871324", elementId: "ms-ad-671871324" }); });